Poskytujeme komplexní odborné služby. Konkrétní náplň naší činnosti se liší podle jednotlivých poraden a reaguje na potřeby klientek v daném regionu.


ZÁKLADNÍ SLUŽBY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Pomůžeme zmapovat obtížnou životní situaci a hledat cesty k řešení problémů. Nabízíme orientaci v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí, pomoc se sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu na další odborníky.

RODINNÉ PORADENSTVÍ

Pomáháme v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. Pro zvládnutí náročných životních situací nabízíme krátkodobou terapeutickou podporu, která pomůže překonat krizi. Další možností je dlouhodobé terapeutické provázení.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

Jsme pro vás k dispozici každé pondělí, středu a pátek v čase od 8 do 20h:     +420 603 210 999

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

Podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Můžeme pomoci se zlepšováním rodičovských dovedností. Můžeme si společně prohlédnout hospodaření rodiny (jako prevenci zadlužení). Naše poradny podle svých možností organizují aktivity pro rodiče s dětmi.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

~  preventivní přednáškový program pro školy (ZŠ i SŠ)

~  vzdělávací aktivity pro dospělé (finanční gramotnost)

~ mateřské centrum

~ příprava na manželství

~ příprava na porod a cvičení pro těhotné

~ tvořivé dílny

~ materiální výpomoc