TEL:       731 064 036, 731 749 774

EMAIL: plzen@poradnaprozeny.eu

ADRESA:  Husovo náměstí 584/2,  301 00, Plzeň 3 - Jižní Předměstí

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 9:00 - 16:00 - kontaktní hodiny bez objednání

Středa: 9:00 - 16:00 - po předchozím objednání

Čtvrtek: 9:00 - 17:00 - po předchozím objednání

Pátek: 9:00 - 17:00 - po předchozím objednání

Materiální pomoc:

výdej každý pátek 10.00 - 12.00 a v jiném termínu dle předchozí telefonické domluvy

Klubová aktivita

Úterý: 9:00 - 12:00  /  Čtvrtek: 13:00 - 16:00

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

Mgr. Jaroslava Řehořová - vedoucí poradny, vedení podpůrných a svépomocných skupin, sociální poradenství, arteterapeut

Tel.: 731 749 774

Bc. Klára Chaloupková -  psychoterapeutka

Tel.: 774 280 460

Alena Petrželková - sociální poradenství, psychosociální podpora

Tel.: 731 064 036

Monika Czeriová - koordinátorka klubových aktivit, vedení podpůrných a svépomocných skupin, Peer konzultant, příjem a výdej materiální pomoci

Tel.: 731 140 058

Pomoc z potravinové banky Plzeň

Poradna Plzeň je zapojena do projektu Pompo III. - Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III. Výdej pomoci probíhá každý pátek 10:00 - 12:00 a v jiném termínu dle předchozí telefonické domluvy. 

Více informací o projektu: https://www.pbplzen.cz/podporuji-nas

Nové aktivity v poradně Plzeň

V nově zrekonstruovaných prostorech Poradny Plzeň probíhají nové aktivity: 

  • Rodinný klub - každé úterý 9:00 - 12:00 pro rodiče s dětmi ve věku do 5 let
  • Otevřená svépomocná skupina - každou lichou středu 16:30 - 18:00 (bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci a řešení problémů)
  • Arteterapeutická skupina - každou sudou středu 16:30 - 18:00 (uzavřená skupina pro max. 8 členů)
  • Vzdělávací semináře - čtvrtky (finanční gramotnost, fungování veřejné správy, dávek a základní znalost práv a povinností občana)

Zanechte nám vzkaz zde:

Jak vám můžeme pomoci:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí, pomoc se sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu na další odborníky.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA

Potřebujete-li poradit nebo pomoci, kontaktuje nás v pondělí, středu a pátek od 8 do 20 hodin na telefonu +420 603 210 999.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ

Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, mezigeneračních a jiných problémů. 

MATERIÁLNÍ VÝPOMOC

Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a kojenecké vybavení (oblečení, kočárky, postýlky), podle aktuálních možností poradny.


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Workshopy a semináře na různá témata (výchovné styly, rizikové situace v rodině, nástrahy virtuálního světa, zdravé x patologické vztahy, základy práva a jednání na úřadech, orientace v sociálním systému ČR, finanční a dluhová gramotnost, seberozvojové workshopy apod.) Vždy v úterý 9:00 - 12:00 a čtvrtek 13:00 - 16:00.

SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Semináře na různá témata (právní minimum, finanční a dluhová problematika, dávkový systém a systém pomoci v ČR, zdravé rodičovství, sociálně patologické jevy apod.

TERAPEUTICKÁ SKUPINA

Pravidelná terapeutická pomoc pro ženy ohrožené domácím násilím a dalšími ohrožujícími situacemi. Čtvrtek 2 x v měsíci 16:30 - 18:00.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA  

Sdílení trápení s vzájemná podpora ve skupině. Čtvrtek 2 x v měsíci 13:00 - 16:00.

Poděkování

Děkujeme všem, bez jejichž podpory bychom nemohli v naší činnosti pokračovat:
Nezůstávejte se svým trápením sami!