Podívejte, co se u nás děje!

ZUŠ OPEN POMÁHÁ PORADNĚ PRO ŽENY!

Děkujeme Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené a organizátorce akce, paní Ireně Pohl Houkalové. 

Velmi se těšíme na setkání s hudbou a s našimi příznivci na koncertě v úterý 30.5. v 19:30 h.


Dne 27. dubna 2023 se sociální pracovnice Michaela Hrušková setkala s maminkami v rámci projektu Ženám s odvahou v Lumpíkově - rodinné a vzdělávací centrum. Představila služby Poradny pro ženy a dívky a společně se diskutovalo také o aktuálních zkušenostech a potřebách samoživitelek.

Od listopadu 2022 chystáme v Poradně Praha otevření rodinné školičky pro rodiny v nesnázích. Přednostně nabízíme kapacitu klientkám naší poradny a jejich dětem. Netvoříme klasickou hernu, nýbrž klidné, předvídatelné, bezpečné a strukturované prostředí v souladu s přístupem Montessori. Materiál/hračky/vybavení, se kterým se pracuje, tedy podléhají...