Podívejte, co se u nás děje!

Poradna Plzeň je zapojena do Projektu POMPO III. - Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III. Prostřednictvím Potravinové banky Plzeň můžeme našim klientkám poskytovat potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby a textilní výrobky. Děkujeme za tuto možnost podpory! Více informací k projektu je možné získat zde: ...

Poradna Rožnov se zapojila do projektu Výdejny potravinových bank ČR (CZ.03.02.02/00/22_100/0001396), který je spolufinancován Evropskou unií.

Po roce jsme opět sklidili bylinky i duševní pohodu. Odpoledne 19.9. vysvitlo avizované sluníčko a rozzářilo náš komunitní dvorek. Hosté přišli a bylo co sdílet, poslouchat i konzumovat. Prožili jsme velmi milá pracovní i osobní setkání a děkujeme za to. Věříme, že i ti kdo se zastavili u našeho stánku dostali informace, které potřebovali.

Dny sociálních služeb v Rožnově jsou pro nás vždy příležitostí k setkání s kolegy a kolegyněmi s jiných neziskových organizací, k vzájemnému sdílení zkušeností i radostí z pracovního života. Věříme, že i ti, kdo se zastavili u stánku Poradny Rožnov, dostali informace, které potřebovali a mohli se potěšit také nákupem rukodělných dárků.