Podívejte se, co se u nás děje

Kulturně zábavný program "KONVIKT SPOJUJE" uspořádala Arcidiecézní charita Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími partnery 15. července 2022 v prostorách parkánu na Konviktu. Byli jsme při tom! Smyslem akce bylo dát příležitost Čechům a Ukrajincům poznat navzájem své kultury, zažít, že ačkoli mluví jinými jazyky, mají stejně rádi...

V neděli 26. června se konala ve Faunaparku Frýdek-Místek tradiční oblíbená akce Vegetění. Naše poradna byla při tom se svým stánkem. Účelem je vždy: hodit si veget, dozvědět se spoustu nových věcí (nejen o zvířatech), rozšířit si obzory ohledně zdravého životního stylu a ochraně nás všech. U stánku Poradny pro ženy a dívky bylo možné se dozvědět...

Ve dnech 31.5. - 2.6. 2022 se v krásných prostorách zrekonstruované fary u Poutního kostela Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, konalo pracovní setkání poraden z Čech a Moravy. Obohacením programu byla přednáška PhDr. Jaroslava Šturmy o dětském traumatu. Děkujeme! Za milou návštěvu děkujeme také panu senátorovi MUDr. Lumíru Kantorovi Ph.D.