TEL:       +420 604 601 714

EMAIL:  roznov@poradnaroznov.eu

ADRESA: 

Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Jak vám můžeme pomoci:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Jedná se o sociální, psychologickou a právní podporu a pomoc při řešení tíživých životních situací, ve kterých se člověk (pár, rodina) během svého života ocitá. 

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM PRO ZŠ A SŠ
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Služba probíhá především v přirozeném prostředí rodiny.  


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO RODIČE

Besedy na téma rodičovství, výchovy dětí, partnerských vztahů, hranic, komunikace, sebehodnoty jsou pořádány v mateřském centru, během táborů a komunitních setkávání. 


TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA

Potřebujete-li poradit nebo pomoci, kontaktuje nás v pondělí, středu a pátek od 8 do 20 hodin na telefonu +420 603 210 999.


MATEŘSKÉ CENTRUM DOMEČEK

Mateřské centrum je určeno pro matky (otce, prarodiče) s dětmi 0-5 let. Setkávání probíhají 2x týdně dopoledne, vždy v úterý a ve čtvrtek od 9-11,30 hod dle aktuálního programu. Je zde pro Vás možnost popovídání si, tvoření a hraní, besedy nebo si s dětmi můžete zacvičit. Setkání probíhají v herně v prostorách poradny i venku. Vstupné 30 Kč na rodinu.


(PRO)RODINNÉ DOPROVÁZENÍ

Pomáháme v oblasti rodinných vztahů a těhotenství. Pro zvládnutí náročných životních situací nabízíme krátkodobou terapeutickou podporu, která pomůže překonat krizi. Další možností je dlouhodobé terapeutické provázení. Služba je poskytována jednotlivcům, párům, rodinám. 

TVOŘIVÉ DÍLNY

Tvořivé dílny jsou určeny jednotlivcům, rodičům i dětem napříč generacemi. Během pravidelných setkání při výtvarných aktivitách, či arteterapii se posiluje jejich vlastní hodnota

 a rozvíjí se osobní dovednosti. Je zde prostor pro relaxaci 

a možnost sdílení ve skupině. 


MATERIÁLNÍ VÝPOMOC

Zprostředkováváme materiální pomoc (dětské oblečení, obuv, hračky, školní potřeby, kuchyňské nádobí, apod.)

v zachovalém stavu. Příjem a výdej materiální pomoci probíhá jen na základě předchozí domluvy v prostorách poradny.


Nezůstávejte se svým trápením sami!