TEL:         

Poradna:         731 492 840, 731 078 299

Pevná linka:    558 434 961

Vedoucí poradny:  731 752 513

EMAIL:    

frydek@poradnaprozeny.eu

hruskova@poradnaprozeny.eu

pavlickova@poradnaprozeny.eu


ADRESA: Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Konzultace po předchozím objednání.

PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí:   7:30 - 17:00 hod

Úterý až čtvrtek : 7:30 - 15:30 hod

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

Bc. Ivana Grussmannová - vedoucí poradny

Bc. Michaela Hrušková - sociální pracovnice, lektorka preventivního přednáškového programu, krizový intervent

Bc. Eva Pavlíčková - sociální pracovnice


Dne 21. dubna 2023 se v SÁRA Frýdek-Místek - Azylový dům pro matky s dětmi uskutečnila beseda na téma Hranice u dětí a jejich rozvoj. Sociální pracovnice Michaela Hrušková s maminkami diskutovaly o možných typech výchovy a jejich důsledky, neformální autoritě, vnitřních hranicích a potřebách dětí. V závěru poskytla rady, jak s hranicemi u dětí pracovat, a jak pomoci dětem zpracovat projevy agresivity.

Za dobrou práci odměna:-)

Vedoucí moravských poraden a pracovnice poradny ve Frýdku-Místku dostaly za odměnu exkurzi do Marlenky. 

A protože jsme k pozvání dostaly i "kapesné", mohly jsme si tam nakoupit spoustu dobrot. Lákadel bylo hodně, a tak jsme v zápalu nakupování úplně zapomněly na společnou fotku před podnikem Marlenka. Napravily jsme to alespoň společnou fotkou v poradně i se zakoupenými dobrotami.:-))

Zanechte nám vzkaz zde:

Jak vám můžeme pomoci:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí, pomoc se sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu na další odborníky.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA

Potřebujete-li poradit nebo pomoci, kontaktuje nás v pondělí, středu a pátek od 8 do 20 hodin na telefonu +420 603 210 999.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ

Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, mezigeneračních a jiných problémů. Provázení a poradenství v konfliktních rodinných situacích v souvislosti s rozvodem či rozchodem, vedoucí k minimalizaci negativních dopadů konfliktu na všechny zúčastněné, především na děti.

PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY

Přednášky a besedy pro žáky a studenty základních a středních škol, výchovných zařízení. Tématicky jsou zaměřené na partnerské a rodinné vztahy, sexualitu, prevenci domácího násilí a sexuálního zneužívání, na informace o těhotenství a porodu (na vše, co souvisí s dospíváním, a se vstupem do partnerských vztahů). Témata jsou přizpůsobená věku dětí.

MATERIÁLNÍ VÝPOMOC

Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a kojenecké vybavení (oblečení, kočárky, postýlky), podle aktuálních možností poradny.


PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Čtyřměsíční cyklus 10 setkání pro budoucí manžele zaměřený na posílení partnerských kompetencí, vyváženost partnerských rolí, přípravu na rodičovství, témata sexuality, financí, řešení konfliktů apod.

Jak můžete pomoci nám?

Chcete-li nám pomoci finančně, můžete tak učinit kdykoliv jednorázově, a to osobně v poradně nebo formou bankovního převodu. Nejjednodušším a zároveň nejefektivnějším způsobem je pak forma měsíčního trvalého příkazu dle vašich možností.

Číslo bankovního účtu poradny FRÝDEK-MÍSTEK :  158624788/0300 

Poděkování

Děkujeme všem, bez jejichž podpory bychom nemohli v naší činnosti pokračovat:
Nezůstávejte se svým trápením sami!