Jak přispět?

Chcete-li nám pomoci finančně, můžete tak učinit kdykoliv jednorázově, a to osobně v poradně nebo formou bankovního převodu. Nejjednodušším a zároveň nejefektivnějším způsobem je pak forma měsíčního trvalého příkazu dle vašich možností.

Číslo bankovního účtu je:   57280007/2700

Číslo bankovního účtu pro účel veřejné sbírky ve prospěch ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.: 2902280178/2010

Terapeutická pomoc ženám v nouzi

Prostřednictvím portálu https://www.darujme.cz můžete přispět na terapeutickou pomoc ženám a dívkám v nouzi. Každý den 5 dní v týdnu přicházejí do našich poraden matky samoživitelky, ženy, které trpí zdravotními problémy a finanční nouzí, ženy, které se ocitly v nezdravých vztazích, přišly o práci, starají se o děti i nemocné rodiče…. Tyto klientky potřebují kromě odborného sociálního poradenství také terapeutickou pomoc a podporu. 

Nákup na internetu

Naši organizaci můžete jednoduše podpořit také nákupem v mnoha e-shopech. Část peněz z vaší útraty bude darována nám a vy nezaplatíte ani korunu navíc. Stačí, když své nákupy provedete přes portál GIVT

Je to jednoduché a zabere vám to jen několik vteřin vašeho času. 

Materiální pomoc

Máte doma dětské nebo kojenecké oblečení, kočárek nebo postýlku, které už nepotřebujete? Příjem a výdej materiální pomoci probíhá v prostorách poraden po předchozí domluvě.  

NAŠI PARTNEŘI

Pravidla pro přijímání darů 

~ ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., je nezisková organizace. Poskytuje poradenství osobám v obtížných životních situacích a další služby, k jejichž pokrytí využívá nejrůznější zdroje jako jsou dotace a granty ze státního rozpočtu, státní správy, samosprávy, nadací, a také dary fyzických a právnických osob. Finanční i hmotné dary slouží k zajištění co nejkvalitnějších služeb pro klienty.

~ Naše služby jsou pro klienty bezplatné, a proto nejsou podmiňovány přijetím daru od klientů.

~ Přijetí daru nemá vliv na kvalitu poskytování služby klientovi ani na postoje a chování pracovníků ke klientům a jejich rodinám.

~ Dary mohou být anonymní.

~ Dar může být odmítnut, pokud dárce podniká aktivity spojené s násilím a potlačováním lidských práv a svobod, podmiňuje-li dárce dar protislužbou nebo zvýhodněním, anebo jedná-li se o hmotný dar či službu, kterou poradna nemůže využít k zajištění svého provozu ani k poskytování služeb. Poradna může dar odmítnout také bez udání důvodu.

~ Finanční dary se přijímají převodem na bankovní účet, poštovní složenkou na adresu organizace nebo na účet, vkladem hotovosti do pokladny. V případě konání veřejné sbírky také vložením do sbírkové pokladničky. Aktuální kontakty jsou zveřejněny na všech tištěných materiálech ONŽ a poraden, na webových stránkách nebo mohou být na požádání předány osobně, poštou, emailem nebo telefonicky.

~ Finanční dary jsou řádně zaevidovány v účetnictví organizace. Přijetí finanční hotovosti do pokladny je potvrzeno vystavením příjmového dokladu. Dárci je po dohodě vyhotovena smlouva o daru, v níž může být specifikován účel jeho využití. Na žádost dárce lze vystavit potvrzení pro odpočet ze základu daně dle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

~ Hmotné dary na provoz poradny (technické vybavení, kancelářské potřeby apod.) jsou finančně oceněny podle bazarových cen a zaevidovány v inventárním seznamu.

~ S těmito pravidly jsou seznámeni všichni pracovníci poradny a všichni dárci.