PŘÍPRAVA NA MATEŘSTVÍ

Příprava k porodu pro nastávající maminky, spojená s cvičením a relaxací, probíhá v prostorách poradny pod vedením vyškolené zdravotní sestry Bc. Zuzany Brochové, která je absolventkou intenzívního kurzu Hany Volejníkové.

Cvičíme 1x týdně na gymnastických míčích v příjemném prostředí s relaxační hudbou.

Vstupné je dobrovolné.

Kdy začít cvičit? Nejdříve po dokončeném 12. týdnu těhotenství.

Cvičební hodina zahrnuje:

  • zahřátí a protažení svalstva
  • procvičení kloubů a svalů
  • posílení základních svalových skupin, pánevního dna
  • nácvik dýchání, relaxace

Termíny cvičení: zpravidla každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin. Přesné datum a případné změny vždy upřesňujeme a dáváme maminkám na vědomí.