PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY 

2. - 3. třída JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT 

- 1-2 vyučovací hodiny

- vznik života, vývoj dítěte před narozením

- příchod na svět (velmi jednoduchou formou)

- rozdíly pohlaví

- sexuální zneužívání

6. třída  DOSPÍVÁNÍ, PLODNOST 

- 2 vyučovací hodiny, chlapci a děvčata zvlášť

- co je dospívání a co se při něm děje

- tělesné a psychické změny

- zdravá sexualita a její projevy

8. - 9. třída ANOREXIE A BULIMIE 

- 2 vyučovací hodiny

- zdravé sebevědomí, každý je originál

- klasifikace PPP, příčiny, následky, léčba

- zdravý životní styl

9. třída PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ 

- 2 vyučovací hodiny

- přirozená plodnost muže a ženy

- prenatální vývoj

- těhotenství, porod, šestinedělí

- neplánované rodičovství 

- možnosti řešení

4. - 5. třída JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT 

- 1-2 vyučovací hodiny

- kdo mi může ublížit - poznám toho člověka?

- nebezpečí kolem nás - šikana, kyberšikana

- kontakty na krizová centra

- výroba "osobní bezpečnostní karty"

7. - 8. třída  LÁSKA A SEXUALITA 

- 2 vyučovací hodiny

- fáze vztahu: přátelství, zamilovanost, láska

- prožívání zamilovanosti, vztahu

- rozdílné vnímání sexuality muže a ženy

- násilí a manipulace v partnerském vztahu

8. - 9. třída ŠKODLIVOST KOUŘENÍ

- 2 vyučovací hodiny

- vliv nikotinu na lidský organismus

- marihuana a její účinky

- zdravý životní styl

9. třída ANTIKONCEPCE 

- 2 vyučovací hodiny

- právní aspekty pohlavního života do 15-ti let

- princip antikoncepce

- přirozené metody

- neplodnost

- pohlavní nemoci

- interrupce

Přednášky mohou být podle vašich technických možností doplněny o filmové projekce nebo dataprojektové prezentace. Vzhledem k citlivým tématům preferujeme pro vytvoření důvěrné atmosféry besedy bez přítomnosti pedagoga.

Jednotlivá témata mohou být přizpůsobena podle vašich požadavků. Přednášky zajišťuje lektorka preventivních programů z oblasti rodinné a společenské výchovy.

Za přednášky fakturujeme 300,- Kč za vyučovací hodinu a cestovné mimo Olomouc.

Platba na náš účet  267075044/0300  nebo v hotovosti.