Výdejna potravinových bank ČR

24.10.2023

Poradna Rožnov se zapojila do projektu Výdejny potravinových bank ČR (CZ.03.02.02/00/22_100/0001396), který je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc je určena především pro rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, děti a mladistvé v nepříznivé životní situaci, seniory, invalidy a další osoby sociálně vyloučené nebo žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Do výdejny se může dostavit člověk pouze na základě doporučení obce / města / neziskové organizace.

Periodická pomoc bude formou potravinových balíčků připravených v Potravinové bance ve Zlínském kraji. Balíček bude připravován z aktuálně dostupného sortimentu a to vč. základní drogerie.