Podpora Nadace Sirius

18.01.2022

Projekt Nadace Sirius (termín realizace 1.7. 2019 - 31.12. 2020)

Nadace Sirius podpořila náš projekt "Podpora těhotných žen na cestě k mateřství". Jeho cílem je vytvořit vhodné podmínky pro narození a vývoj dětí u těhotných žen, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením, a podpořit tyto ženy v tom, aby zvládaly náročné situace spojené s těhotenstvím a výchovou dětí samostatně. 

Za tímto účelem chceme rozšířit fungování všech našich pěti regionálních poraden s přímou individuální podporou právě pro cílenější pomoc těhotným ženám v obtížné životní situaci, a omezit tak u žen i jejich dětí riziko sociálního vyloučení.

Nadace projekt podpořila v rámci IX. grantového řízení, grantová výzva 2018 - Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvoření vhodných podmínek pro optimální vývoj jejich dětí.