Celostátní seminář poraden ve Frýdku-Místku

14.06.2024

Po roce jsme se opět sešli na celostátním semináři poraden - tentokrát ve Frýdku-Místku, v krásných prostorech sborového domu ARCHA církve Apoštolské. Na programu byla - jako vždy cenná výměna zkušeností z práce jednotlivých poraden a služby telefonická krizová pomoc. K rozšíření odborných poznatků přispěla Mgr. Martina Vitásková z organizace REPETTE, která se věnuje problematice sdíleného rodičovství a mediace. Dalším vystupujícím odborníkem byl MUDr. Michal Raszka, PhD. - psychiatr a psychoterapeut. Jeho přednáška na téma "Práce s klienty s psychiatrickou diagnózou" přinesla nové vhledy a podněty pro práci, ale také uvědomění si nutnosti pracovat s vlastními hranicemi. Závěr semináře patřil Bc. Martinu Dubčákovi, který nás detailně informoval o novém softwaru pro evidenci klientů. Jako vždy - dny plné intenzivní práce a inspirace.