Benefiční koncert ZUŠ OPEN POMÁHÁ

03.07.2024

V rámci festivalu základních uměleckých škol - v sekci ZUŠ OPEN POMÁHÁ, proběhl 5.6. 2024 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech benefiční koncert ve prospěch Poradny pro ženy a dívky. Díla Vivaldiho, Bacha, Smetany a dalších autorů provedli žáci a učitelé pražských základních uměleckých škol, hráči České filharmonie se souborem dvouplátkových nástrojů, varhaník Petr Čech a sopranistka Irena Pohl Houkalová, která je zároveň hlavní organizátorkou celé akce. Paní Pohl Houkalové patří náš velký dík! Výtěžek z koncertu bude použit na terapeutickou práci s klientkami Poradny pro ženy a dívky.