Podívejte, co se u nás děje!

V neděli 13. srpna 2023 nám bylo potěšením účastnit se již čtvrtého ročníku "Vegetění", které pořádá spolek Faunapark ve Frýdku-Místku. Tato charitativní akce se zaměřuje na ochranu zvířat, lidí i planety. Měli jsme možnost prezentovat naše služby - odborné sociální poradenství, materiální výpomoc a preventivní program. Otevřená komunikace a dobrá...

Charity Flyers je skupina soukromých sportovních letců, která v součinnosti s Rotary Clubem Prague Bohemia podporuje charitativní projekty. Již několik let podniká společné lety po Evropě - vybere cílovou destinaci a v této lokalitě podpoří sociální projekt. K naší velké radosti se tato skupina 12 letců rozhodla letos podpořit činnost Poradny pro...

Seminář Poraden pro ženy se konal ve dnech 6.-8.6. na Hradčanech v areálu kláštera kapucínů. Program setkání obohatila beseda na téma problematiky závislostí s Barborou Janurovou, vedoucí nízkoprahového klubu Pacific. Další část byla věnována prevenci syndromu vyhoření - workshop na toto téma vedla Mgr. Jaroslava Chaloupková (lektorka, supervizorka...

V úterý 30.5. proběhl v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech benefiční koncert v rámci festivalu ZUŠ OPEN. Velmi děkujeme Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené a všem skvělým hudebníkům! Zvláštní poděkování patří organizátorce koncertu, paní Ireně Pohl Houkalové, která rovněž přispěla svým pěveckým vystoupením. Výtěžek ze vstupného -...