Kontakt
+420 603 213 826

Sociálně aktivizační služby                    

 

 

Poradna pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm poskytuje SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY  PRO RODINY S NEZAOPATŘENÝMI DĚTMI, především v přirozeném prostředí jejich domova, ale i v prostorách poradny.

POSLÁNÍM SLUŽBY JE POSKYTOVAT PODPORU A POMOC RODINÁM V JEJICH ÚSILÍ ZLEPŠIT SVOU NEPŘÍZNIVOU SITUACI, A TÍM VYTVOŘIT  BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ A  PŘISPĚT K ZACHOVÁNÍ RODINNÉ STABILITY.

SLUŽBA PŮSOBÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM A OKOLNÍCH OBCÍCH.

 1. Zásady služby
  • Mlčenlivost
  • Bezplatnost
  • Dobrovolnost
  • Odbornost
  • Akceptace potřeb a volby klienta (rodiny)
  • Rovný přístup
  • Bezpečné prostředí
  • Respekt k soukromí klienta
  • Návaznost služeb
  • Lidská důstojnost
 2. Cílová skupina
  • rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučení
  • rodiny s dětmi v náročné životní situaci (rozvod rodičů, apod.)
  • neúplné rodiny s dětmi
  • rodiny, kde je nezletilý rodič
  • těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte
  • rodiny s výskytem faktorů rizikových pro vývoj dítěte - např. domácí násilí v rodině, trestná činnost, závislost rodičů na návykových látkách apod. 
  • rodiny v dlouhodobé finanční tísni - předluženost, hmotná nouze, exekuce apod.
  • rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení
  • rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce
  • rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě
  • rodiny, jejichž děti mají problémy s docházkou a prospěchem ve škole 
  • rodina, která usiluje a potřebuje pomoc a podporu při vytvoření vhodných podmínek v souvislosti s návratem dítěte ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kojenecký ústav, dětského domova, diagnostického ústavu apod.
  • rodina, kde vznikly důvody pro odebrání dítěte
 3. Nabídka poskytovaných služeb
  1. Poskytování základního sociálního poradenství
  2. Výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti
   1. Pracovně výchovná činnost s dospělými (například podpora a nácvik rodičovského chování, společná činnost dětí     a rodičů, vedení hospodaření, udržování domácnosti, vedení k pravidelné zdravotnické péči o sebe a děti, k hygienickým návykům, podpora a nácvik schopností a dovedností v jednání na úřadech a školách)
   2. Pracovně výchovná činnost s dětmi (například podpora zapojení dětí do domácích prací)
   3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (například nácvik rodičů při přípravě dětí do školy, rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů, vedení k zásadám slušného chování)
   4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání  dětí (například vedení rodičů  k vytváření denního režimu dětí, vedení k pravidelné docházce do školy a školky, vedení k zajištění klidného prostředí dítěte pro přípravu do školy)
   5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (například motivace rodičů k návštěvám dětí do kroužků, včetně doprovodů, motivace k využívání možností dostupného doučování)
  3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (například zkontaktování na odborníky, jiné organizace        a instituce, doprovody rodičů)
  4. Sociálně terapeutické činnosti (například posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení    ke společenským hodnotám, budování / upevňování vlastních hranic)
  5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních  záležitostí
   1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (například doprovod při vyřizování dávek, k jednání na úřadech, k lékaři, vyřizování dokladů)
   2. Pomoc při obnovení nebo upevňování rodinných kontaktů, společenských kontaktů, motivace k zapojení blízké rodiny do řešení situace

 4. Fakultativní (doplňkové) činnosti
  • Zapůjčení materiální pomoci pro potřebnou rodinu formou kočárku, výbavičky, postýlky  apod.
  • Zapůjčení odborné literatury v souvislosti s mateřstvím, rodičovstvím, partnerstvím, výchovou dětí apod.
  • Možnost navštěvovat Mateřské centrum Domeček, kde se scházejí rodiče s dětmi do 6-ti let věku s cílem vzájemného předávání zkušeností rodičů, zvykání dítěte na kolektiv apod.
DSC_1431.JPG

Celostátní linka pro ženy a dívky

+420 603 210 999

Spojte se s námi na Facebooku

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

GIVT_banner_skyscraper.png

Návštěvnost stránek

032046